شيوه خريد كتاب

چگونه کتابهای سروش آزادی را تهیه کنم؟

        ۱- درخواست خود را به ای میل  sorazadi@yahoo.com   میل بزنید، يا به

شماره تلفن ۸۵۳۱۶۲۴ -۰۵۱۱ تلفني اطلاع داده و يا فاكس بزنيد،هر كدام برايتان راحت تر است.

        ۲- وجه كتب را به شماره حساب  ۰۳۰۳۴۷۹۳۲۹۰۰۸  سپهر بانك صادرات، يا  مهر  ۰۱۰۰۸۹۹۰۸۳۰۰۱ بانك كشاورزي ( بنام عبداله لطفي ) ، هركدام كه برايتان راحت تراست، واريز كنيد و در در خواست خود به شماره سند واريزي اشاره فرماييد.

        ۳- كتاب يا كتابهاي درخواستي شما با پست به آدرستان ارسال خواهد گرديد.

        ۴- تخفيف ما به شما : هزينه پستي را واريز نكنيد، ما مي پردازيم. براي ارسال به خارج از كشور هزينه پستي توسط خريدار پرداخت شده، اما در مقابل  ۲۰٪ تخفيف در قيمت كتاب اعمال مي شود. بديهي است براي خريداران داخل كشور نيز چنانچه كتب به نحوي تحويل خريدار گردد كه مستلزم پرداخت هزينه پستي از سوي ما نگردد، ۲۰٪ تخفيف مذكور اعمال خواهد گرديد.

/ 0 نظر / 13 بازدید