يك شركت و باورهايش ( ايده هايي كه به تشكيل اي بي ام كمك نمودند)

نويسنده : توماس جي. واتسون، پسر( رئيس سابق آي بي ام)

ترجمه : غلامرضا صالحي معوا

قيمت : ۱۲۵۰ تومان

نگاهي به كتاب :

       امروزه به طور مسلم و بديهي پذيرفته شده است كه يك شركت چيزي بيشتر از يك شخصيت حقوقي است. كه به قصد توليد وف روش كالاها و خدمات ايجاد شده باشد. شركت بدنه ي تشكيل دهنده اي است كه در برگيرنده اصول و باورهاي زنان و مرداني است كه به پايداري آن ياري مي رسانند و به طور اخص بايد گفت كه يك شركت وصف كننده آن افرادي است كه رهبري آن را در سمت توسسعه و برخورد با امور بر عهده داشته اند.

      .... داستان جالب توجه اين تجربه خارق العاده در جهان تجارت،با اشتياقي وافر توسط مدير عامل فعلي شركت، آقاي توماس جي واتسون پسر نقل مي گردد....

/ 0 نظر / 9 بازدید