نوروز کتاب

نمایشگاه را می توان به نوروزی برای کتاب دوستان اعم از کتاب خوانان ناشران کتابداران  و کتاب یاران تشبیه کرد. به ویژه که بازار دید و بازدید و گفتگو بسیار گرم است.
امیدوارم این نوروز همیشه سال باشد و فقط منحصر به بهار نشود.

پس نوروز کتاب دوستان مبارک

/ 0 نظر / 15 بازدید