صبح پروانه ها غم انگيز است

مجموعه اشعار شاعر جوان و نوپردازَ مهدی رمضانی

قیمت : ۱۲۰۰ تومان

نگاهی به کتاب:

چراغ درکف این چشم تراگر که تو باشی

عبور می کنم از شبَ سحر اگر که توباشی

از ارتفاع غرورم بگو دوبــاره بیفتـــــم

بیفتم آه به زانو تبر اگر که تو باشـــی

قبول می کنم اصلا كه بي اميد بمانم

هميشه منتظرت پشت در اگر كه تو باشي

بهار هست، غزل هست، يك نفركه بيايد

ولي فقط،فقط  آن يكنفر اگر كه تو باشي

/ 0 نظر / 17 بازدید