هشتاد پرده آواز

هشتاد ترانه منتخبَ از ده ترانه سرای برتر قرن :

 کریس دبرگ، انيگما، اسكورپيونر، ساندرا، سلين ديان، ساراكانر، انريكه ايگلسياس، برايان آدامز، مارياكري، شناياتوئين

       متن ترانه ها به زبان اصلي نيز در كتاب آمده

گردآوری و ترجمه: محمدرضاربیع زاده

قيمت : ۳۵۰۰ تومان

نگاهي به كتاب:

     هيچ گاه تورامانندامشب     اين گونه دوست داشتني نديده بودم     هيچ گاه تورا اين گونه درخشان نديده بودم     هيچ گاه نديده بودم كه اين همه مرد     آرزوي رقصيدن با تورا در سر داشته باشند ....

     ...سفيدپوستان بانام خداوارد سرزميني شدند    آن خانه ها و مزارع آن سرزمين را ارآن خودكردند و زندگيشان راگرفتند    تاعصرجديدي راآغاز كرده باشند  .....آزادي به زنجير كشيده مي شد....

     عشق جاودانه است، آن گاه كه در كنارت تاصبح بيدار مي مانم     باور داشتم كه بهشتي در كار نيست     و هيچ سرزمين پنهاني براي انسانهاي بي كس     ولي سخت در اشتباه بودم     بهشت استواربود و حقيقت داشت

     تاابديت    من سفرم را ازميان جاودانگي پي مي گيرم    خاطراتمان را در درونم حفظ مي سازم؛     سرنوشتت را رقم بزن    همان سرنوشتي كه در ضمير هر كودك است     طوفان درونم هرگز پاياني ندارد    تقديرم به دست باد سپرده شده    سلطان قلب ها،جوكرپنهان

    

/ 1 نظر / 17 بازدید
علی

اين کتاب رسمی چاپ شده يا زير زمينی. خيلی مايلم سريع ببينمش. لطفا ايميل اعلام شذه را چک کنيد ۵ جلدسفارش دارم. فورا متشکرم. ع احمدزاده